Ofte stillede spørgsmål

JA! Vi ved, det fungerer godt at lade skoler prøve en komplet version af programmet i 1 måned, så det tilbyder vi naturligvis. Bestil 1 måneds gratis prøvelogin til din skole her.

Priser finder du her.

Bemærk, at ungdomsuddannelser altid betaler laveste takst.

Du kan finde meget uddybende information ved at besøge vores hjemmeside og ved at se vores kursusvideoer her.

JA! For at møde eleverne på deres niveau og for at følge og måle progressionen over tid, er det meget vigtigt at afdække dem. Det tager ca. 15 minutter pr. elev og giver dig værdifuld information om elevernes læseniveau og læsestrategi.

Med “sti-funktionen” kan læreren lede hver enkelt elev direkte ind på de opgaver, læreren mener, er hensigtsmæssig for eleven at arbejde med. På den måde kan eleverne i klassen arbejde med stier, som er tilpasset netop deres læseniveau. Se vores video om stier her.

JA! Dysleksi er en vedvarende forstyrrelse i afkodningen af skriftsproget forårsaget af svigt i det fonologiske system. I Aski Raski træner eleverne den fonologiske afkodningsstrategi og den fonologiske opmærksomhed. Tiltagene kan sættes ind, længe før en diagnose er stillet – de vil hjælpe, selvom det skulle vise sig, at eleven ikke har dysleksi.

Afdæk samtlige elever på de yngste trin årligt. Vi får stadig henvendelser fra lærere, der med afdækningen opdager elever, de ikke vidste, havde svært ved at læse. Det skyldes, at Aski Raski fokuserer på ren afkodning, ikke kontekst og forståelse. For elever på mellemtrinnet og opefter er det ikke nødvendigt med en årlig afdækning, men de bør afdækkes mindst én gang, så man finder risikoeleverne og kan afdække dem igen.

Flere områder er unikke for Aski Raski: Det kan bruges til hele klassen, til tavleundervisning eller på elevernes enheder, og vi fokuserer først og fremmest på elevernes fonologiske afkodning, selvom vi også tilbyder opgaver, der styrker den ortografiske afkodningsstrategi. Flere andre læsetræningsprogrammer fokuserer på repeteret læsning, som træner den ortografiske afkodningsstrategi. Lærere bør sikre sig, at deres elever behersker den fonologiske afkodningsstrategi, før læsetræningen drejer sig om den ortografiske strategi.
Størstedelen af opgaverne i Aski Raski indeholder muligheden for, at læreren kan differentiere sværhedsgraden på tre niveauer. Det gælder i såvel Hør, Find, Skriv som Læs-opgaverne.
Det er helt særligt for Aski Raski, at man i ét og samme produkt får et læsetræningsprogram med mange tusind opgaver til flere klassetrin og en integreret afdækningsdel, der er direkte overførbar til opgaverne i programmet. Afdækningen giver læreren mulighed for at identificere elevernes afkodning af helt specifikke delområder inden for læsning og videre at bruge resultaterne til at udvælge nøjagtig de opgaver i programmet, der tilsvarer elevens nærmeste udviklingszone for afkodningsforløbet.

Aski Raski har vist sig at være nyttig for alle elever, både dem, som følger en normeret læseudvikling, dem, som har brug for lidt ekstra og også de særlig dygtige. Aski Raski bruges helt fra børnehaven, over ungdomsuddannelser til voksenundervisning.

Efter Apples opdatering til ios 15.1.1 har vi oplevet, at lyden nogle gange forsvinder. Det sker, hvis vi skifter mellem forskellige faner eller trykker på hjem-knappen og åbner programmet igen. Vi anbefaler, at du opdaterer enheden og færdiggør en opgave i Aski Raski, før du eventuelt skifter fane.

Se vores kursusvideoer her på hjemmesiden under fanen videokurser.

Der findes også hjælpevideoer på vores Youtube-kanal.

Desuden er det muligt at spørge om hjælp på