Program

Aski Raski er et digitalt program til intensiv læsetræning. Eleverne lærer at afkode gennem træning i at høre, finde, skrive og læse lyde, stavelser og enkeltord. I Aski Raski bliver enkeltord brudt ned til én og én lyd, der sættes sammen til stavelser og ord. På den måde bliver eleverne gode til at udtale både lyde og ord hurtigt og korrekt.

Afdækning

Aski Raski indeholder en effektiv afdækning. Afdækningen giver hurtigt overblik over elevernes færdigheder og progression. Resultaterne giver et godt udgangspunkt for at lave tilpassede forløb for enkeltelever, grupper eller klasser. I lærerdelen får lærerne overblik over elevernes resultater, statistikker og aktiviteter. Her kan lærerne også tildele eleverne egne læringsstier.

Variation

Programmet består af fire forskellige opgavetyper: Hør, Find, Skriv og Læs. Når eleverne laver Læs-opgaver, skal en voksen være til stede for at høre, om de læser rigtigt. Arbejder de derimod med Hør, Find og Skriv, kan de arbejde selvstændigt. Programmet giver eleverne tilbagemelding på, om de løser opgaverne rigtigt eller forkert. Dermed kan én voksen hjælpe mange elever samtidig, på hver deres niveau.

Mestring

Aski Raski er lige så nyttigt at bruge i grundskolen som i voksenundervisningen og til f.eks. danskundervisning af nye indbyggere. Programmet er enkelt at bruge og udformet sådan, at eleverne selv skal kunne finde og løse opgaverne, både på skolen og hjemme.

KORT OPSUMMERET

Aski Raski kan bruges til enkeltundervisning, i grupper og i hele klasser. Programmet egner sig rigtig godt til fælleslæsning på tavlen og til stations¬undervisning. Baseret på afdæknings-resultaterne og elevplanerne kan eleverne arbejde selvstændigt på eget niveau. De arbejder i fællesskab og samtidig individuelt tilpasset.